Produktový katalóg


Spoločnosť Gurmeko poskytuje všetok potrebný sortiment, ktorý ocenia najmä prevádzkovatelia gastronomických zariadení ako sú reštaurácie, hotely a kaviarne, ale aj špecialisti na domáce varenie.

V dnešnej dobe je možné nájsť na trhu síce širokú ponuku korenín a koreniacich zmesí, ale v rozdielnej kvalite a cene. Pretože je pre nás kvalita a spokojnosť zákazníkov na prvom mieste. Kladieme veľký dôraz na starostlivé označovanie našich produktov a poskytovanie všetkých informácií o nich. Súčasne dbáme na starostlivý výber našich dodávateľov a kontrolu kvality vstupných surovín aj vyrábaných produktov. Počas svojej existencie sme si vytvorili širokú sieť schválených dodávateľov a môžeme tak všetkým svojim zákazníkom poskytnúť garanciu kvality na naše produkty. Niekoľkonásobná kontrola kvality prebieha aj v našom laboratóriu. Vykonávame senzorické, fyzikálne chemické a mikrobiologické sledovanie a testovanie všetkých vstupných surovín a vyrobených produktov. Súčasne vykonávame aj rozbory v akreditovaných laboratóriách.

Naše produktové katalógy rozných kategórií jsou k nahlédnutí nižšie:


     GASTRO      ČISTÁ L​​​​INIE  MALOOBCHOD     BIO